dilluns, 27 de desembre del 2010

Ratios d'Infantil a l'Estat Espanyol

Holaaa!!

Penjo un treball de l'assignatura d'Estratègies d'Intervenció Educativa. Es tracta d'una power point amb les reflexions sobre les ràtios a l'Educació Infaitl de l'Estat Espanyol.Reflexió grupal

Una vegada fet l’anàlisi de les diferents normatives, podem concloure que les dades extretes sobre les ratios a l’etapa d’educació infantil són presents a la Normativa Europea i al Currículum de les Illes Balears, però no a la llei Estatal (LOE).

D’altra banda, basant-nos en les circumstàncies actuals podem afirmar que encara no s’assoleixen els objectius proposats per totes les normatives i que, a més a més, van en concordança amb els ideals que segueix el món educatiu.

Pel que fa al primer cicle d’Educació Infantil, sí que es compleix les ratios establertes a la normativa Autonòmica, encara que podem afirmar que ens trobem lluny d’arribar a complir els objectius que apareixen en la Normativa Europea. Aquesta estableix que per exemple a la franja d’edat de 2-3 és de 8 alumnes per educador, mentre que al Currículum és de 18, que en la majoria de centres s’ajusta a la realitat.

D’altra banda, al Currículum no es fa cap referència a les ratios del segon cicle d’infnatil, de manera que podem observar el mateix nombre d’alumnes que a l’etapa de l’educació primària. En canvi, la Normativa Europea estableix que el ratio òptim per aquesta franja d’edat seria de 15 alumnes per adult, cosa que no es compleix a la realitat de les aules.

Un clar exemple dels objectius establerts per la Unió Europea i complerts més enllà d’allò estrictament fixat seria el cas de les escoles de Pistoia. En aquests centres italians, la ratio de les Assilo Nido (esoletes) és de 10/15 nens amb 3 educadors, i la ratio de la Scuola del Infanzia (escoles) és de 30 nens amb 3 educadors. Un altre exemple, són les escoles de Reggio Emilia en les quals les ratios dels Assilo Nido són de 6 infants per educador (més tres auxiliars per 70 infants) i de les Scuola del Infanzia són de 13 infants per educador (més 3 auxiliars per 104 infants).

Cal destacar que una ratio elevada perjudica al desenvolupament íntegre dels alumnes i el seu aprenentatge ja que: fa que es produeixi un monòleg per part del mestre donant-se així la predominància d’un diàleg unidireccional, el qual no permetra una adequada comunicació entre alumnes i mestre ni per descomptat, el diàleg entre iguals. Això provoca un major estatisme dins l’aula i dóna com a conseqüència l’apatia, avorriment i desmotivació dels infants.

A més a més, aquesta situació, afavoreix un tractament dels infants de manera homogeneïtzada per part del mestre, ja que degut a l’elevat nombre dels quals n’és responsable, impedeix atendre’ls de manera individualitzada i encara menys tractar d’igualar el nivell i bagatge dels nens que provenen de contextos més desfavorits, provocant de manera indirecta la continuïtat de les classes socials establertes a la societat.

Aquesta inadaptació dels continguts a cada nen, sobretot als que tenen més dificultats, provoca una frustració i estrés en l’infant degut a la incapacitat d’aquest per resoldre amb èxit els reptes educatius que se’ls proposa. Aquest succés pot desembocar en conductes disruptives a l’aula i a una formació de baixa autoestima.

Per tant, hem de tenir molt clar que l’educació és un servei que ha de dirigir-se a tota la societat, per tant ens hem d’adaptar a tots els nostres discents, de manera que puguin tenir les mateixes possibilitats sense que el seu context de procedència en sigui cap trava. A més a més, en aquesta edat és molt important ajudar a formar una autoestima adequada i positiva sobre ells mateixos, ja que com sabem, els primers anys de vida són claus. Com a conseqüència, creiem necessari a més de tots els aspectes esmentats, ajudar als infants a desenvolupar les habilitats socials i ajudar-los a descobrir el món i tot el que els envolta arrel dels seus coneixements previs i interessos.

A mode de conclusió, gràcies a les dades exposades a les diferents normatives, podem dir que hem trobat una evolució cap a millor respecte a les ratios de l’Educació Infantil. Això és degut a la cada vegada major conscienciació per part del món educatiu que ha propiciat aquests canvis i actualitzacions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada